Vihreä väylä, Konginkangas, Sumiainen, Laukaa
Sumiainen Suomessa

Sumiaisten luonto

Sumiainen on hieno esimerkki karusta Keski-Suomen järviseudusta. Jos kysytään kyläläisiltä tai loma-asukkailta, luonto on seudun valttikortti.

Seudun maasto on enimmäkseen metsäistä mäkimaata, pääosin mäntykangasta. Marjoja ja sieniä kasvaa metsissä yllin kyllin. Lehtipuita ja pensaikkoa kasvaa vain viljelysten ympärillä ja rannoilla. Ranta-alueet ovat selvärajaisia, osin louhikkoisia tai kivikkoisia, osin luonnonhiekkarantoja. Soita on Sumiaisissa vähän. 

Sumiaisten luontoa määrittelevät metsien lisäksi järvet: Keski-Suomen maakuntajärvi Keitele sekä kylän oma Sumiaisjärvi. Ala-Keiteleen vesi on erinomasta ja Sumiaisjärvenkin vesi laadultaan hyvää

Veneilijälle ja kalastajalle alue on upea: kalaisat puhtaat vedet, hienoja hiekkarantoja, pieniä saaria joihin rantautua ja suhteellisen mukavat satama- ja retkisatamapalvelut, kts. Äänekosken kaupungin vesistöpalvelut.

Rupulahden luontopolku ja kirkonkylän Frisbeegolf-rata  

Kyläyhdistys on kunnostanut Kukkoniemessä Rupulahden luontopolun. Polun lähtöpiste löytyy Kukkoniementien oikeasta laidasta, jossa on kyltti "Luontopolku". Polun varrella on makkaranpaistopaikka. Lyhyt luontopolku tarjoaa hienoja maisemia ja soveltuu koko perheelle. 

Kesällä 2017 rakennettu frisbeegolfrata lähtee Sumiaisten kirkonkylältä koulun kiekkokaukalon takaa. Kysy Vanhastarouvasta (Sumiaisraitti 19) lainakiekkoja!  

Sumiaisten Hitonhauta 

Kesällä, mutta oikeilla välineillä myös talvella, kannattaa patikoida ihailemaan rotkovajoamaa ja komeita maisemia Hitonhaudalle. Hitonhaudalle menevä Savolantie löytyy kirkonkylältä miltei satamaa vastapäätä. Kulje Savolantietä pitkin noin 2,5 kilometriä. Polun lähtöpiste on vasemmalla.

Polku jakautuu kahtia: vasemmalle menevä reitti kiipeää vuoren laelle komeiden maisemien äärelle. Siellä on myös tulipaikka (omat polttopuut mukaan!). Oikealle menevä polku vie suoalueelle kalliorepeämän juurelle. Sieltä pääsee kiipeämällä ylös tulipaikalle. Kumpikaan reittivaihtoehto ei sovellu huonojalkaisille. Vettäpitävät kengät ja vesipullo kannattaa ottaa mukaan.

Hitonhaudan kalliorinne on 35-40 metrin korkea. Hautanotkelmassa kasvaa mm.  tummauurnasammalta, paakku-uurnasammalta, kalliokielisammalta sekä pahtaomenasammalta. Solassa on korpea sekä tuoreita ja osittain lehtomaisia kangasmetsiä. Luonnonsuojelualueella puusto on vanhaa ja siellä täällä on keloja ja lahopökkelöitä.   

Muistathan, että alueella on Hitonhaudan luonnonsuojelualue (YSA092604) ja alue kuuluu myös Natura-verkostoon (FI0900028) - . 

Lue lisää esim. Retkipaikka.  

Laulavan mörön luontopolku 

Laulavan mörön luontopolku on Syvälahden kyläläisten rakentama parinkymmenen kilometrin patikointipolku, jonka varrella on komeita maisemia, hiekkarantaa ja tulipaikkoja.

Reittiä on mahdollista patikoida lyhemmissä osissa. Suolahden ja Sumiaisten välisen tien varren lähtöpisteestä polku sopii myös esim. lapsille. Toiseen suuntaan päätyy upealle harjulle, parkkipaikalta suoraan lähtevältä polulta taas komealle kodalle. Upeimmat maisemat löytyvät Laulumäeltä. Hieno elämys on myös Kettuhiekka, luonnonhiekkaranta ja tulipaikka Keiteleen rannassa.

Retkeilymajatyyppistä majoitusta reitillä tarjoaa Onnenlähde.

Jylhänvuori 

Jylhänvuori ei ole virallinen retkikohde. Se on kuitenkin hieno seikkailu, jossa voit törmätä niin Pirunpesään kuin vanhoihin 1800-luvun karsikkopuihinkin. Ei sovellu huonojalkaisille!

Jylhänvuori sijaitsee noin Sumiaisten kirkolta 6 km pohjoiseen, Keiteleen rannalla. Liikkeelle voi lähteä Korsunpurontien varresta. 

Vuori kohoaa 56 metriä Keiteleen pinnasta. Rannassa on puuttomia lohkareikkoja. Länsirinteen jyrkänne on jopa 30 metriä korkea ja kallion laelta avautuvat komeat järvinäkymät. 

Lue lisää esim. Retkipaikka

Lintutornit 

Kalajärven lintutorni sijaitsee n. 3 km Sumiaisten kirkonkylän itäpuolella Hytölään menevän tien varrella. Käänny Sumiaisten keskustasta tultaessa vasemmalle Pien-Taipaleen tielle, jossa on viitoitus Lintutornille. Aja n. 2,3 km. Tornille on lyhyt patikkamatka pellon laitaa. Jalkaan kannattaa vetää kumisaappaat. 

Pyhäjärven lintutornin löydät Sumiaisten keskustasta kääntymällä Hytölään ja parin kilometrin jälkeen Rautionmäkeen. Aja n. 10 km, käänny vasemmalle Halttusentielle - tässä on jo viitta Lintutorni. Tornille on pitkospuut. 

Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen mukaan Pyhäjärvi on merkittävä kevätmuuton levähdyspaikka ja siellä on nähtävissä sekä vesilintuja, petolintuja, kahlaajia että peltolintuja. Pyhäjärvellä pesivät puolisukeltajasorsat, sotkat ja mustakurkku-uikku. Loppukesällä järvellä saalistaa paljon petolintuja. Harvinaisuuksia ovat olleet mm. punajalkahaukka, sitruunavästäräkki, mustapyrstökuiri, kiljukotka, arosuohaukka ja allihaahka.

Sumiainen - arvokasta aluetta 

Sumiaisten kirkonkylä kuuluu arvokkaisiin maisema-alueisiin ja valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennusperintöalueisiin. Kylä on rakennettu hiekkaharjulle, jonka molemmin puolin on järvi. Harju on lähes kuusi kilometriä pitkä, mutta leveimmillään vain 200 metriä. Kyläkeskustan kohdalla harjun laki on melko tasainen ja matala. Kirkonkylän pohjoispuolella harju on jyrkempi.
Sumiaisten kirkonkylän eteläpuolella harjun katkaisee Sumiaisesta Ala-Keiteleeseen laskeva Kuokanjoki, Suomen lyhin joki, joka on vain 3,5 m pitkä. Joki oli aiemmin puolta lyhyempi, mutta tien levennys ja sillan uusiminen pidensivät sitä. Sanotaan, että jos osaa katsoa oikein, veden alla näkyvät kasvot... 
Itse kirkonkylä on säilynyt perinteisenä, vaikka siellä on myös modernia rakennuskantaa. Vanhaa kylänraittia on levennetty varovasti, jotta tunnelma säilyisi.